Báo cáo ngày 11/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 11/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 340 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 11/7/2022)

1. Thiên tai

– 14h00 ngày 10/7, tại huyện Châu Thành và TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập, tốc mái 07 nhà dân, 01 trụ điện. Ban CHQS huyện Châu Thành và TP.Vị Thanh điều 66 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 16h50 ngày 10/7, tại huyện Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập, tốc mái 10 nhà dân. Ban CHQS huyện Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải điều 25 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 10h00 ngày 11/7, tại xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập, tốc mái 04 nhà dân. Ban CHQS huyện Thới Lai điều 04 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 18h00 ngày 10/7, tại bãi tắm biển Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, 05 người dân đi tắm biển bị nước cuốn trôi, 03 người được cứu, 02 người mất tích (Lê Thanh Quang – 2006 và Nguyễn Thanh Được – 1987). Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi điều 10 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm 02 thi thể bàn giao cho gia đình lúc 10h10 ngày 11/7.

– 10h00 ngày 11/7, tại khu vực cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, tàu Vận tải NĐ 3525/05 TV vận chuyển 2.732 tấn đá, bị sóng đánh chìm. Biên phòng TP.Hải Phòng điều 05 CBCS/01 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ cứu 05 người đưa vào bờ an toàn.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và phương tiện bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu