Báo cáo ngày 12/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 12/02/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 71 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/02/2021

(Tính đến 17h30 ngày 12/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 12/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 108.313.118 người; số người tử vong 2.379.845 người; số người hồi phục 80.360.125 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 2.140 ca; điều trị khỏi 1.528 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 577 ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 129.098 người.

2. Hỏa hoạn

– 19h45 ngày 11/02, tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, xảy ra cháy 250m2 quán cà phê, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 19 người (Bộ đội 09, Dân quân 10), 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 20h25 cùng ngày.

– 20h00 ngày 11/02, tại Khu 1/Vân Phú, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 50m2 cửa hàng giày dép, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 50 người (Bộ đội 10, Dân quân 10, lực lượng khác 30), 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 20h30 cùng ngày.

– 04h05 ngày 12/02, tại Xóm 11, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra cháy 01 nhà dân làm chết 01 người (Nguyễn Hữu Anh, SN 2010), nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 04h50 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

Ngày 09/02, tại 09050’N-104009’E (cách Tây Nam Phú Quốc/Kiên Giang khoảng 10 hải lý), xảy ra va chạm giữa 02 tàu cá CM 95283 TS và CM 0073 TS, làm ngư dân Nguyễn Thanh Sang (1978) trên tàu cá CM 95283 TS tử vong, gia đình đưa về mai táng.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Doãn Thái Đức