Báo cáo ngày 12/10/2022 (Tính đến 17h30 ngày 12/10/2022)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 508 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/10/2022

(Tính đến 17h30 ngày 12/10/2022)

1. Thiên tai

– Ngày 11/10 và 12/10, xảy ra mưa, lũ tại Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cuốn trôi 02 người (Hồ Thị Rừng – Quảng Bình; Hà Đình Phương – Quảng Trị). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm và bàn giao thi thể cho gia đình.

– Trong ngày 12/10, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi điều 446 CBCS và Dân quân tìm kiếm 01 người (Nguyễn Nhật Nam) mất tích tại nhà máy thủy điện Kà Tinh-1 và khắc phục hậu quả. Biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp tục điều 135 CBCS; BTL QK4 tiếp tục điều 206 CBCS và Dân quân, 04 ô tô và dụng cụ cầm tay giúp dân khắc phục hậu quả tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

2. Trên biển

06h00 ngày 12/10, cách Đông Nam Nha Trang/Khánh Hòa khoảng 15 hải lý, tàu Vận tải THALEXIM 0IL/18 TV (quốc tịch Việt Nam) hành trình từ TP.Hồ Chí Minh đến Dung Quất/Quảng Ngãi, bị hỏng máy chính,, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam kết nối liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo huy phương tiện hoạt động gần khu vực có biện pháp hỗ trợ. Lúc 12h00 cùng ngày, tàu Vận tải THALEXIM 0IL đã khắc phục được sự cố, tiếp tục hành trình về Cam Ranh/Khánh Hòa.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ phương tiện bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong