Báo cáo ngày 12/11/2015 (Tính đến 17h00 ngày 12/11/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  403 /BC-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/11/2015

(Tính đến 17h00 ngày 12/11/2015)

        Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển

1. Về việc tàu cá KH 97426 TS/06 LĐ bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo báo cáo số 400/BC-VP ngày 10/11/2015). Đến 07h30 ngày 11/11, tàu Hải quân 734 đã tiếp cận tàu bị nạn tổ chức lai kéo về đảo Song Tử Tây an toàn lúc 04h00 ngày 12/11 và cử kíp thợ trợ giúp khắc phục sự cố máy chính.

2. Tàu cá BĐ 95906 TS/06 LĐ bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo báo cáo số 400/BC-VP ngày 10/11/2015). 23h30 ngày 10/11, tàu SAR 411 đã tiếp cận tàu cá bị nạn và lai dắt về cảng Đà Nẵng an toàn lúc 15h30 ngày 11/11 bàn giao cho cơ quan chức năng.

3. 09h00 ngày 09/11, tại 07001’N- 106048’E (cách Nam Đông Nam Côn Đảo/Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 95 hải lý), tàu cá BV 0563 TS đang hành nghề ngư dân Nguyễn Văn Bảy, 38 tuổi, bị rơi xuống biển mất tích. Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tàu đã thông báo và huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực phối hợp với tàu cá trên tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

4. 16h20 ngày 10/11, tại khu vực biển cách cửa Vàm Xoáy/Cà Mau khoảng 02 hải lý về phía Nam, tàu cá Cà Mau CM 8105 TS/05 LĐ bị lốc xoáy đánh chìm. Biên phòng Cà Mau đã điều động 04 CBCS, huy động 01 phương tiện của dân cứu nạn an toàn số ngư dân trên.

5. 21h00 ngày 10/11, tại 16042’N- 108027’E (cách Đông Bắc /Tp Đà Nẵng khoảng 32 hải lý), tàu cá ĐNa 90748 TS/10 LĐ bị phá nước và chìm, 10 ngư dân đã được tàu cá ĐNa 90052 TS hoạt động gần khu vực cứu an toàn.

6. 09h50 ngày 11/11, tại khu vực cửa sông Ba Lạt/Tp Hải Phòng tàu vỏ sắt Hải Dương HD 1281 TS/03 TV bị đâm vào bãi cạn và chìm. Biên phòng Hải Phòng đã điều 01 Xuồng/06 CBCS cứu an toàn số thuyền viên trên.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

 

Nơi nhận:

– Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Hg10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Tỵ