Báo cáo ngày 12/12/2020 (Tính đến 17h30 ngày 12/12/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 614/BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/12/2020

(Tính đến 17h30 ngày 12/12/2020)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 17h30 ngày 12/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 215 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 71.462.822 người; số người tử vong 1.601.628 người; số người hồi phục 49.662.066 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 1.391 ca; điều trị khỏi 1.238 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 118; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 16.265 người. Trong ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 19h00 ngày 09/12, tại 09043’N-108002’E (cách Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 48 hải lý), Huỳnh Văn Bình SN 1991 lao động trên tàu BV 9669 TS rơi xuống biển, mất tích. Biên Phòng Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

– 13h00 ngày 10/12, tại 07034’N-107046’E (cách Tây Nam cửa La Gi/Bình Thuận khoảng 200 hải lý), Nguyễn Văn Linh SN 1963 thuyền trưởng tàu BT 96848 TS rơi xuống biển, tử vong. Địa phương và gia đình mai táng theo quy định.

– 06h00 ngày 11/12, tại 09003’N-104014’E (cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 18 hải lý), Nguyễn Văn Dũng và Lê Văn Duy lao động trên tàu cá (Không BKS), do mâu thuẫn với thuyền trưởng, dùng tấm xốp làm phao nhảy xuống biển. Đến 08h cùng ngày được tàu CM 97848 TS cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Các cơ quan chức năng đang điều tra xử lý.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm ngư dân bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức