Báo cáo ngày 12/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 12/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 138 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 12/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 12/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 455.600.519; tử vong 6.058.138; điều trị khỏi 389.277.215.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 5.448.935; điều trị khỏi 2.983.222; tử vong 41.228; đang điều trị 2.424.485.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 05h00 ngày 11/03, cách Đông Nam cửa Phan Rí/Bình Thuận khoảng 05 hải lý, tàu cá BTh 89598 TS/04 LĐ có Đỗ Huy Trường SN 2007 bị rơi xuống biển mất tích, tại hiện trường có 05 tàu cá đang tìm kiếm, thời tiết có gió Đông Bắc cấp 3-4. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo, huy động các tàu cá, các phương tiện hoạt động gần tăng cường quan sát, phát hiện cứu nạn.

– 05h00 ngày 11/03, cách Đông Côn Đảo/Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 03 hải lý, tàu cá BTh 99635 TS/10 LĐ bị chìm do đâm vào bãi đá ngầm, 10 lao động được tàu cá hoạt động gần cứu an toàn.

– 07h20 ngày 11/03, nhà giàn DK-1/12 cấp cứu Bạch Văn Hà (SN 1970), ngư dân tàu cá BV 0991 TS bị tai nạn lao động (rách lòng bàn tay phải), quân y nhà giàn đã khám, điều trị, cấp thuốc và bàn giao ngư dân về tàu lúc 08h10 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Lã Đại Phong