Báo cáo ngày 12/5/2017 (Tính đến 17h00 ngày 12/5/2017)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 241/BC-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/5/2017

(Tính đến 17h00 ngày 12/5/2017)

1. Hỏa hoạn

– Ngày 09/5, tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng xảy ra cháy 04 nhà dân liền kề, không thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu xác định do trẻ em nghịch lửa gây cháy. Biên phòng Cao Bằng phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và đã ủng hộ mỗi gia đình bị nạn 50 kg gạo. 

– 01h15 ngày 11/5, tại chợ An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tứ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra cháy 05 Ki-ốt hàng tạp hóa, không thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng xác định. Địa phương huy động: 78 người (Dân quân 10, lực lượng khác 68) và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 04h00 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Tai nạn thủy nội địa:

17h00 ngày 11/5, tại hồ Khe Chè, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ đuối nước, làm chết 01 người do đi tắm (anh Vương Văn Kíp, SN 1964). Địa phương huy động: 10 người (Bộ đội 03, Dân quân 07) tham gia tìm kiếm và đã tìm thấy thi thể nạn nhân lúc 18h00 cùng ngày, bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

2.2. Tai nạn trên biển

– 17h45 ngày 10/5, tại bãi biển Tăng Long 2, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra vụ đuối nước, làm chết 01 người (cháu Nguyễn Quốc Đạt, SN 2000). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

  – 02h00 ngày 11/5, tại bến tàu xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tàu kết cấu bằng xi măng loại nhỏ (không BKS), do sóng, gió lớn đánh sập cabin, làm chết 01 người (anh Phạm Văn Hòa, SN 1971). Địa phương và gia đình phối hợp giải quyết hậu quả, đưa về mai táng.    

3. Đánh giá chung 

Trong ngày các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm quy định trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do hỏa hoạn cháy nhà, chợ và tìm kiếm cứu nạn. Cụ thể: Các đơn vị Quân khu 3, 5, Biên phòng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

            

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10b.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng