Báo cáo ngày 12/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 12/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 291 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 12/6/2022)

1. Hỏa hoạn: 17h49 ngày 11/6, tại Số 111 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh Cofe and Tea, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h40 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy nội địa: 04h00 ngày 12/6, tại bến đò xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ lật thuyền, cuốn trôi mất tích 01 người (Trần Văn Chanh, SN 1956). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

2.2.Trên biển: Vụ tàu cá QNa 95005 TS/42 LĐ bị tàu Cảnh sát biển Malaisia đâm va (tiếp theo Báo cáo số: 290/BC-VP ngày 11/6): Theo Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, qua hệ thống giám sát hành trình: Lúc 05h02 ngày 12/6, tàu cá QNa 95005 TS di chuyển cách Đông Nam vị trí bị nạn khoảng 69 hải lý, tốc độ 4,3 hải lý/giờ. Hiện chưa có thông tin về 42 ngư dân tàu cá trên.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân và phương tiện bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu