Báo cáo ngày 12/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 12/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 447 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 12/9/2022)

1. Thiên tai: 20h00 ngày 11/9, tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang xảy ra lốc xoáy làm sập, tốc mái 46 nhà dân. Ban CHQS huyện điều 20 Bộ đội và 100 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

– 17h45 ngày 11/9, tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xảy ra cháy tầng 3 quán Karaoke, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 19h55 cùng ngày.

– 23h30 ngày 11/9, tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra cháy 1.920m2 kho Công ty xử lý rác thải sinh hoạt Hoành Sơn, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h45 ngày 12/9.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

22h00 ngày 11/9, tại Khu 4, phường Hồng Hà, tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra đuối nước chết 01 người (Nguyễn Thị Hoài-1977). Ban CHQS tp.Hạ Long điều 06 Bộ đội và 10 Dân quân/02 xuồng, Biên phòng cảng Hòn Gai điều 04 CBCS/02 xuồng phối hợp lực lượng tại chỗ tìm kiếm và bàn giao thi thể cho gia đình lúc 09h05 ngày 12/9.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ