Báo cáo ngày 13/12/2020 (Tính đến 17h30 ngày 13/12/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 615/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/12/2020

(Tính đến 17h30 ngày 13/12/2020)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 17h30 ngày 13/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 215 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 72.133.741 người; số người tử vong 1.612.250 người; số người hồi phục 50.508.262 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 1.395 ca; điều trị khỏi 1.238 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 122; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 16.265 người.

2. Hỏa hoạn

13h10 ngày 12/12, tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, xảy ra cháy 01 bồn chứa trấu lò gạch, không thiệt hại về người, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 15h20 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 20h30 ngày 09/12, tại khu neo đậu Thịnh Long/Hải Hậu/Nam Định, Trần Ngọc Vương, SN 2001, lao động trên tàu cá KG 94933TS rơi xuống biển tử vong. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm thi thể bàn giao cho gia đình.

– 13h00 ngày 12/12, tại cầu Hùng Vương, phường 5, Tuy Hòa, Phú yên, Lê Minh Hiếu, SN 2006, nhảy cầu tự tử. Biên phòng Phú Yên điều 04 CBCS/01 xuồng phối hợp lực lượng tại chỗ cứu vớt đưa nạn nhân vào bờ chuyển bệnh viện cấp cứu.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt ngư dân bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức