Báo cáo ngày 13/3/2016 (Tính đến 17h30 ngày 13/3/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 124/BC-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/3/2016

(Tính đến 17h30 ngày 13/3/2016)

1. Thiên tai

Ngày 13/03, tình hình hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và xâm nhập mặn tiếp tục xảy ra trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. BTL Quân khu 5 đã cử 21 CBCS, 03 xe bồn vận chuyển 12,4 m3 nước sinh hoạt cấp cho thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải và thôn Tam Lang, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn

– 16h00 ngày 11/3, tại bản Mò Phú Chải, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra cháy 01 nhà dân, không có thiệt hại về người. Đồn Biên phòng Y Tý, Biên phòng tỉnh Lào Cai điều động 15 CBCS phối hợp với nhân dân dập tắt đám cháy.

– 11/3, tại bản Cá Ha, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang xảy ra cháy 01 nhà dân, không có thiệt hại về người. Đồn Biên phòng Đồng Văn điều động 10 CBCS tham gia chữa cháy và khắc phục hậu quả.

– 06h00 ngày 13/3, tại Công ty DOCCO-Việt Nam (chuyên sảm xuất dao cạo) thuộc khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xảy ra cháy 2000 m2 nhà xưởng, không có thiệt hại về người. Địa phương đã huy động 205 người (Bộ đội 20, Dân quân 95, lực lượng khác 90), 10 kíp xe PCCC tổ chức dập tắt đám cháy lúc 14h30 củng ngày.

2.2. Cháy rừng

– Sáng ngày 08/3, tại 03 khu vực: Mốc 167- 173, thuộc xã Mường Và, khu vực mốc 162-164 thuộc xã Nậm Lạnh và khu vực mốc 174 thuộc xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra cháy rừng và thảm thực vật (chưa thống kê được diện tích cháy). Biên phòng Sơn La đã điều 125 CBCS phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức dập tắt đám cháy lúc 17h00 ngày 10/3.

– 18h00 ngày 08/3, tại khu vực mốc 267, thuộc xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra cháy 01 ha rừng tái sinh. Đồn Biên phòng Lóng Sập, tỉnh Sơn La đã điều động 13 CBCS phối hợp với nhân dân địa phương dập tắt đám cháy lúc 11h30 ngày 09/3.

– Ngày 10/3, tại bản Xéo Hồ, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang xảy ra cháy 0,5 ha rừng và thảm thực vật. Đồn Biên phòng Lũng Làn, tỉnh Hà Giang đã điều 10 CBCS phối hợp cùng với nhân dân địa phương dập tắt đám cháy.

– Ngày 10/3, tại mốc 228, 229, thuộc xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang xảy ra cháy 6,6 ha rừng và thảm thực vật. Đồn Biên phòng Thàng Tín đã điều 10 CBCS cùng với nhân dân dập tắt đám cháy.

– Ngày 11/3, tại khu vực mốc 178, thuộc xã Mường Lan, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra cháy rừng và thảm thực vật ( chưa thống kê được diện tích cháy). Đồn Biên phòng Mường Lan, tỉnh Sơn La đã điều 10 CBCS phối hợp với nhân dân địa phương dập tắt đám cháy lúc 10h00 ngày 12/3.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.   

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H09.     

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bình