Báo cáo ngày 13/4/2018 (Tính đến 17h00 ngày 13/4/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:202 /BC-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/4/2018

(Tính đến 17h00 ngày 13/4/2018)

1. Tin gió mùa đông bắc, cảnh báo mưa lớn và dông diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

– Diễn biến: Hôm nay (13/4), Ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm mai (14/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; từ đêm mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 15/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ đêm mai có gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

– Công tác chỉ đạo ứng phó: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT có Công văn số 148/TWPCTT-VP ngày 13/4/2018 gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó hiệu quả với mưa dông và gió mạnh trên biển.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

10h00 ngày 11/4, tại 16055’N-110030’E (cách Đông Đông Bắc bán đảo Sơn Trà/Đà Nẵng khoảng 136 hải lý), tàu cá QT 93719 TS/04 LĐ bị hỏng máy thả trôi, thời tiết khu vực có gió Đông Nam cấp 3-4. Hiện đã được tàu cá QT 94619 TS đến tiếp cận lai dắt về bờ.

– 18h00 ngày 11/4, tại 18051’N-107035’E (cách Đông cửa Hội/Nghệ An khoảng 115 hải lý), tàu cá NĐ 92289 TS/06 LĐ bị hỏng máy, thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị trợ giúp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nam Định, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu, xác minh thông tin, duy trì liên lạc với tàu bị nạn thông báo huy động các tàu cá cùng tổ, đội và các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, sẵn sàng tàu SAR đi cứu nạn khi có yêu cầu; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn, sẵn sàng  phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh.

Về vụ tàu cá PY 95599 TS/06 LĐ bị hỏng máy, thả trôi, lúc 12h00 ngày 11/4, cách Tây Bắc đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa khoảng 42 hải lý (tiếp theo báo cáo số 201/BC-VP ngày 12/4): Lúc 14h00 ngày 13/4, tàu cá PY 95599TS/06 LĐ đã được tàu cá PY 95326 TS lai dắt vào cảng Phú lạc/Phú Yên an toàn.

16h00 ngày 12/4, tại 18041’N-106027’E (cách Đông Cửa Hội/Nghệ An khoảng 38 hải lý), tàu cá NA 90160 TS/07 LĐ bị hỏng máy thả trôi. Thời tiết khu vực gió đông nam cấp 3-4. Thuyền trưởng đề nghị trợ giúp. Cục Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, BTM Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, BTM Hải quân, Cảnh sát biển triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn. Hiện tại, địa phương đã huy động được tàu cá NA 90160 TS đến hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn.

– 17h00 ngày 12/4, tại 19038’N-107038’E (cách Đông Nam cửa Ba Lat/Thái Bình khoảng 70 hải lý, cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ/Hải Phòng khoảng 30 hải lý), tàu cá NA 93592 TS/06 LĐ bị gãy trục chân vịt, không khắc phục được. Thuyền trưởng đề nghị trợ giúp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, BTM Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, BTM Hải quân, Cảnh sát biển theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các biện pháp hỗ trợ cứu nạn. Lúc 15h15, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 273 từ Hải Phòng đi cứu nạn tàu cá trên.

– 01h00 ngày 13/4, tại khu vực cửa sông Đà Rằng (cách bờ khoảng 200m), tàu cá 96427 TS/09 LĐ bị va vào đá, phá nước. Biên phòng tỉnh Phú Yên huy động các phương tiện tại chỗ kịp thời cứu 09 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

– 08h05 ngày 13/4, tại khu vực biển Cát Hải/Hải Phòng, tàu QN 4759/05 TV bị sóng đánh chìm. Biên phòng Hải Phòng điều 01 xuồng/05 CBCS kịp thời ra cứu 05 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.  

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ