Báo cáo ngày 13/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 13/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 249 /BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 13/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 13/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 519.553.757; tử vong 6.284.834; điều trị khỏi 474.339.378.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.690.471; điều trị khỏi 9.334.964; tử vong 43.063; đang điều trị 1.312.444.

2. Thiên tai: 16h10 ngày 12/5 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên xảy ra mưa kèm sấm, sét. Hậu quả sét đánh chết 04 người: Đinh Bá Trọng – SN 1973; Nguyễn Thị Quý – SN 1986, Nguyễn Công Đức – SN 2006 (Thái Bình), Tô Thị Liên – SN 1968 (Hưng Yên) các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn:

3.1. Thủy nội địa: 15h00 ngày 12/5 tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Vi Văn Cường – SN 1968 tắm suối bị nước cuốn trôi, mất tích. Biên phòng tỉnh Lạng Sơn điều 05 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm, đến 08h00 ngày 13/5 đã tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng.

3.2. Trên Biển

– 05h40 ngày 13/5 tại khu vực biển xã Xuân Đán, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, Nguyễn Văn Dương – SN 1972 điều khiển phương tiện không BKS rơi xuống biển mất tích. Biên phòng Tp.Hải Phòng điều 04 CBCS/01 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm, đến 12h25 cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng.

– 06h00 ngày 13/5 cách Đông Bắc cửa Tịnh Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 43 hải lý, tàu QB 93264 TS/06 LĐ bị phá nước, chìm. 06 LĐ được các tàu cùng tổ đội cứu đưa vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn người bị nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức