Báo cáo ngày 13/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 13/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 400 /BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 13/8/2022)

1. Thiên tai: 09h30 ngày 12/8, tại xã Kim Phú, tp.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Hoàng Tân An (2017) đi qua đập tràn bị lũ cuốn mất tích. Ban CHQS tp.Tuyên Quang điều 28 Dân quân, tổ chức tìm kiếm. 20h00 cùng ngày đã tìm thấy thi nạn nhân.

2. Hỏa hoạn

– 23h50 ngày 12/8, tại phường Bến Nghé, Quận 1, tp.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. BTL tp.Hồ Chí Minh điều 21 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h00 ngày 13/8.

– 06h20 ngày 13/8, tại khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS quận Hoàng Mai điều 18 Bộ đội và Dân quân phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 11h15 cùng ngày.

– 10h50 ngày 12/8, tại phường Đại Sơn, tp.Phan Giang Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 13h00 cùng ngày (còn 03 người mắc kẹt trong nhà các lực lượng chưa tiếp cận được do kết cấu của nhà có nguy cơ đổ sập). Hiện lực lượng đang triển khai công tác cứu nạn.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 01h00 ngày 12/8, tại khu vực cách Nam mũi Vũng Tàu khoảng 150 hải lý, Phạm Minh Luân (1999), lao động tàu CM 92466 TS rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia dập tắt hỏa hoạn và tìm kiếm cứu nạn người gặp nạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Đại tá Phạm Hải Châu