Báo cáo ngày 13/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 13/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 448 /BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 13/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 13/9/2022)

1. Thiên tai: 10h00 ngày 12/9, tại ấp Bình Chánh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, xảy ra sạt lở 600m2 đất bờ kênh Cây Dương (dài 200m, rộng 3m). Địa phương huy động 06 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 10h45 ngày 13/9, tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, xảy ra cháy 500m2 lán chợ Ngọc Lịch, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Văn Lâm điều 08 Bộ đội, 10 Dân quân, 02 xe chữa cháy, 02 ô tô phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 11h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 16h00 ngày 12/9, cách Đông Nam đảo Song Tử Tây/QĐ.Trường Sa khoảng 52 hải lý, tàu cá QNg 90379 TS/14LĐ, bị hỏng máy thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa; BTM Bộ đội Biên phòng; BTM Quân chủng Hải quân chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo cho các tàu hoạt động trên biển gần khu vực tàu bị sự cố biết, có biện pháp trợ giúp. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn khi có lệnh.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân và tàu cá bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ