Báo cáo ngày 14/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 14/02/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/02/2021

(Tính đến 17h30 ngày 14/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 14/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 109.033.530 người; số người tử vong 2.406.124 người; số người hồi phục 81.173.519 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 2.195 ca; điều trị khỏi 1.531 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 629ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 133.775 người.

2. Thiên tai

12h00 ngày 14/02, tại địa bàn Tổ 6, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ sạt lở bờ sông diện tích 180m2 (30mx06m), không thiệt hại về người, 06 hộ dân gần khu vực trên bị đe dọa. Địa phương huy động 39 người (Bộ đội 11, Dân quân 28) phối hợp với nhân dân địa phương di dời 06 hộ dân đến nơi an toàn.

3. Hỏa hoạn

– 08h00 ngày 14/02, tại ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 32 Dân quân dập tắt đám cháy lúc 09h00 cùng ngày.

– 05h40 ngày 14/02, tại cảng cá Thọ Quang, TP.Đà Nẵng xảy ra cháy 03 tàu cá đang neo đậu cùng toàn bộ ngư lưới cụ, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Biên phòng Đà Nẵng điều 50 CBCS, 02 tàu, 03 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 07h35 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, khắc phục hậu quả sạt lở bờ sông, hỗ trợ người và phương tiện bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Tỵ