Báo cáo ngày 14/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 14/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 140 /BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 14/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 14/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 458.582.125; tử vong 6.066.237; điều trị khỏi 391.826.851.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 6.112.633; điều trị khỏi 3.163.571; tử vong 41.385; đang điều trị 2.907.677.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 16h45 ngày 13/3, tại 13025’N-115040’E (cách Đông Bắc Nha Trang khoảng 387 hải lý), tàu cá QNa 90457 TS/47LĐ có 01 ngư dân bị tai nạn lao động (gãy cổ), tàu đang hành trình đưa nạn nhân về Nha Trang. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 27- 01 đang trực tại Nha Trang đi cứu nạn; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Khánh Hòa; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ dạo cơ quan chức năng sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân khi tàu về bờ. Lúc 16h06 ngày 14/3 tàu SAR 27 – 01 cùng 02 bác sỹ Quân y của Biên phòng tỉnh Khánh Hòa xuất phát từ Nha Trang, dự kiến đến 07h00 ngày 15/3 tiếp nhận bệnh nhân chuyển về đến Nha Trang 22h00 cùng ngày.

– 03h00 ngày 14/3, đảo An Bang/QĐ Trường Sa tiếp nhận và điều trị (Nguyễn Quang Tiến, SN 1985; Nguyễn Văn Thu, SN 1972) Ngư dân tàu cá BĐ 97382 TS bị tai nạn lao động (Chấn thương phần mềm). Lúc 05h00 cùng ngày các bệnh nhân rời đảo theo tàu về bờ tiếp tục điều trị.

– Vụ việc tàu cá KG 91408 TS/07 LĐ bị chìm (tiếp theo Báo cáo số:137/BC-VP ngày 11/3): Lúc 08h00 ngày 14/03, tàu 473/Quân chủng Hải quân đã đưa 06 ngư dân và 01 thi thể của tàu cá KG 91408 TS về đến Vũng Tàu bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức