Báo cáo ngày 14/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 14/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 196/BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 14/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 14/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 502.165.384; tử vong 6.214.159; điều trị khỏi 452.433.051.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.297.587; điều trị khỏi 8.770.994; tử vong 42.878; đang điều trị 1.483.715.

2. Hỏa hoạn

05h42 ngày 14/4, tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra cháy bếp ăn của Trường THPT Nguyễn Thái Học, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 07h13 cùng ngày.

07h24 ngày 14/4, tại phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra cháy 160m2 căn tin Trường Tiểu học Phù Đổng, làm 01 người tử vong (cháu Đặng Thanh Trúc, SN 2010, học sinh lớp 6), nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 18 Dân quân, phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 08h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 14h15 ngày 13/4, cách cửa sông Cửa Đại/Bến Tre khoảng 05 hải lý, tàu cá BT 99441 TS đâm vào 01 phương tiện (không biển kiểm soát), làm phương tiện này chìm, không thiệt hại về người.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu cá bị va chạm và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức