Báo cáo ngày 14/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 14/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 313 /BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 14/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 14/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 188.620.082; số người tử vong 4.065.876; số người hồi phục 172.439.536.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 35.409; điều trị khỏi 9.553; tử vong 132; đang điều trị 26.920.

2. Hỏa hoạn

– 03h19 ngày 14/7, tại Số 5F, ngách 49, ngõ 26 Tư Đình, quận Long Biên, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 02 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 03h35 cùng ngày.

– 05h01 ngày 14/7, tại Tổ 9, phường Ngọc Xuân, Tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xảy ra cháy tầng 2, 3 siêu thị Ngọc Xuân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 40 người (Dân quân 10, lực lượng khác 30), 04 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 08h00 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

15h30 ngày 13/7, tại khu vực cách Đông Nam cửa biển Phan Rí/Bình Thuận khoảng 05 hải lý, anh Võ Văn Bi (SN 1998) ngư dân tàu cá BTh 99858 TS, rơi xuống biển mất tích. 02 tàu cá cùng tổ đội tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả. Biên phòng Bình Thuận phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm ngư dân bị mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Lã Đại Phong