Báo cáo ngày 14/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 14/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 450/BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 14/9/2022)

1. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 03h30 ngày 13/9, tại khu vực biển Hòn Khô thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, tàu cá PY 62012 TS/01 LĐ bị tàu cá không rõ số hiệu đâm chìm, 01 lao động được tàu hoạt động gần cứu an toàn.

– 17h30 ngày 13/9, tại bãi tắm biển thuộc xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xảy ra đuối nước làm 01 người chết (Vũ Văn Hà-2006). Ban CHQS huyện điều 25 Bộ đội và Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ tìm kiếm và bàn giao thi thể cho gia đình lúc 21h15 cùng ngày.

2. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ ngư dân và tàu cá bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ