Báo cáo ngày 15/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 15/02/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 81 /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/02/2020

(Tính đến 17h00 ngày 15/02/2020)

 

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

1.1. Thủy nội địa: 07h30 ngày 15/02, tại sông Tả Trạch thuộc địa bàn xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thùa Thiên Huế, xảy ra vụ lật 01 thuyền nhôm/12 người, nguyên nhân: Đang di chuyển vào rừng trồng keo, tràm, khi đến giữa sông bị sóng đánh làm thuyền lật úp. Hậu quả: 02 người tử vong (Lê Văn Hói, SN 1964, Huỳnh Thị Lý, SN 1967), 01 người mất tích (Trần Đình Minh, SN 1969), 09 người bơi vào bờ an toàn. Địa phương huy động 54 người (Bộ đội 15, Dân quân 10, lực lượng khác 29) và 02 ca nô, tổ chức tìm kiếm người mất tích, nhưng chưa có kết quả.

1.2. Trên biển

– 17h30 ngày 14/02, tại 18028’N-107018’E (cách Đông Bắc Vũng Áng/Hà Tĩnh khoảng 55 hải lý), tàu cá QB 92537 TS/06 LĐ bị vỡ hộ số, thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu, huy động các tàu cá cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị sự cố; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc, nắm tình hình tàu bị sự cố. Sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh; BTM: Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ tàu cá trên.

– Về vụ tàu cá BT 95679 TS, có 01ngư dân bị bất tỉnh, mạch yếu (tiếp theo báo cáo số 80/BC-VP ngày 14/02): Lúc 11h00 ngày 15/02, tàu BT 95679 TS đã cập bến Bình Đại/Bến Tre bệnh nhân đã được các cơ quan chức năng và gia đình đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

– 06h00 ngày 14/02, tại 19000’N- 106000’E (cách Đông Đông Nam cửa Lạch Quèn/Nghệ An khoảng 18 hải lý), tàu TH 91767 TS có 01 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích. Biên phòng Thanh Hóa, Nghệ An phối hợp thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

  1. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện tổ chức TKCN sau vụ lật thuyền trên sông Tả Trạch/Thừa Thiên Huế, tìm kiếm ngư dân tàu cá TH 91767 TS mất tích và tích cực huy động các phương tiện hỗ trợ cứu nạn tàu cá QB 92537 TS/06 LĐ bị hỏng máy.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Văn Sơn