Báo cáo ngày 15/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 498 /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 11năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 15/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 15/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 253.982.616; tử vong 5.114.581, điều trị khỏi 229.637.568;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.026.522; điều trị khỏi 863.311; tử vong 23.082; đang điều trị 140.129.

2. Hỏa hoạn

17h30 ngày 14/11, tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, xảy ra cháy 6.300m2 kho xưởng của công ty (TNHH) Jufeng New Materials Việt Nam, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Việt Yên điều động 15 Bộ đội, 30 Dân quân phối hợp với các lực lượng dập tắt đám cháy lúc 20h30 cùng ngày.

– 01h43 ngày 15/11, tại xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 02h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

19h20 ngày 14/11, tại cửa Lạch Hội/Nghệ An, tàu Nam Anh 179/09TV bị chìm (chưa rõ nguyên nhân), 09 thuyền viên tự bơi vào bờ an toàn. Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với cảng vụ hàng hải và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ tràn dầu.

– Vụ việc cấp cứu bệnh nhân Phạm Phương (1985), ngư dân tàu cá QNg 90458 TS (tiếp theo báo cáo số 493/BC-VP, ngày 11/11). 18h00 ngày 14/11, tàu QNg 90458 TS đưa ngư dân bị bệnh về điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

– Vụ việc tàu cá QNg 96779 TS/16LĐ, bị hỏng máy, trôi dạt và mắc cạn lúc tại khu vực đảo Bông Bay/QĐ Hoàng Sa (tiếp theo báo cáo số 494/BC- VP, ngày 12/11). 23h00 ngày 14/11, 16 ngư dân của tàu bị sự cố được tàu QNg 96642 TS đưa về đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi an toàn.

– Vụ việc cấp cứu bệnh nhân Huỳnh Thâm (1974), ngư dân tàu cá QNg 95454 TS (tiếp theo báo cáo số 497/BC-VP, ngày14/11). Bộ Quốc phòng điều tàu bay EC-225 cùng tổ quân y đưa bệnh nhân về bệnh viện QY175 cấp cứu, điều trị lúc 06h55 ngày 15/11.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cứu ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Tỵ