Báo cáo ngày 15/12/2020 (Tính đến 17h30 ngày 15/12/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 617/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/12/2020

(Tính đến 17h30 ngày 15/12/2020)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 17h30 ngày 15/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 215 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 73.212.302 người; số người tử vong 1.628.442 người; số người hồi phục 51.353.862 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 1.402 ca; điều trị khỏi 1.246 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 121; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 19.992 người.

2. Thiên tai: 19h00 ngày 14/12, tại 02 xã Khánh Lâm và Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy, làm sập 03 nhà dân, tốc mái 11 nhà dân khác, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 18 Dân quân khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

14h40 ngày 15/12, cách Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ/Hải Phòng khoảng 02 hải lý, tàu cá KG 94573 TS/03 LĐ bị sóng đánh chìm, 02 ngư dân được cứu, 01 người mất tích. Tại hiện trường tàu KN 423 Hải quân đang tổ chức tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Hải Phòng, Kiên Giang, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu huy động tàu cùng tổ, các tàu hoạt động gần khu vực đến trợ giúp tìm kiếm người mất tích; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo tàu KN423 tiếp tục tìm kiếm người mất tích, đồng thời thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện, cứu nạn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân tàu cá bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Tỵ