Báo cáo ngày 15/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/3/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 118/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/3/2021

(Tính đến 17h30 ngày 15/3/2021)

 

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 15/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 120.452.636 người; số người tử vong 2.666.125 người; số người hồi phục 96.994.145 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.554 ca; điều trị khỏi 2.086 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 433 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 39.613 ca.

2. Hỏa hoạn

Ngày 13/3, tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy kho rơm trong trang trại chăn nuôi tư nhân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa. Biên phòng Đồng Tháp điều 06 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 15h30 ngày 13/3, tại khu vực neo HL 3-4 cảng Hòn Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tàu Vận tải BN 1899/05 TV chở 1.700 tấn sắt tấm bị chìm. Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 06 CBCS/02 xuồng phối hợp với cơ quan chức năng cứu vớt 05 thuyền viên đưa vào bờ an toàn và giải quyết vụ việc.

– 17h30 ngày 14/3, tại khu vực biển cách Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khoảng 0,5 hải lý, tàu Vận tải Bạch Đằng/07 TV chở 1.500 tấn bụi xỉ than, bị chìm. Biên phòng tỉnh Bình Thuận điều 10 CBCS/01 ca nô, huy động 06 phương tiện (03 tàu cá, 03 tàu du lịch) cứu vớt 07 thuyền viên đưa vào bờ an toàn và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh triển khai biện pháp ứng phó với sự cố tràn dầu.

– 08h00 ngày 15/03, tại 16000’N-116019’E (cách Đông Đà Nẵng khoảng 485 hải lý), tàu cá QNa 90839 TS/47 LĐ bị chìm, 47 ngư dân được tàu cá QNa 90929 TS/46 LĐ hoạt động gần khu vực cứu an toàn. Hiện tàu QNa 90929 TS đang chạy về Đà Nẵng, tốc độ 05 hải lý/giờ. Gần khu vực có 03 tàu cá (BĐ 98495 TS cách 7,49 hải lý; BĐ 98091 TS cách 7,53 hải lý; BĐ 95698 TS cách 8,34 hải lý). Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam, Bình Định; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động 03 tàu cá Bình Định và các tàu cá đang hoạt động gần khu vực có biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho tàu cá trên; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ cứu nạn người và phương tiện bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức