Báo cáo ngày 15/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 15/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 143 /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 15/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 15/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 460.268.616; tử vong 6.068.784; điều trị khỏi 393.714.530.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 6.273.895; điều trị khỏi 3.271.978; tử vong 41.477; đang điều trị 2.799.178.

2 Hỏa hoạn

– 22h00 ngày 14/3, tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 45 người (Bộ đội 25, Dân quân 20), phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 01h00 ngày 15/3.

– 06h17 ngày 15/3, tại khu Ngọc Trai Vinhome Park Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 06h30 ngày 15/3, cách Đông mũi Vũng Tàu/Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 02 hải lý, tàu vận tải Xuân Đào 45/09 thuyền viên, chở 3.518 tấn xi măng, bị phá nước phần mũi tàu. Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu điều 02 ca nô (Tân Cảng P3 và Ngân Long) ra hiện trường đưa 07 thuyền viên vào bờ an toàn, còn 02 thuyền viên ở lại khắc phục sự cố. Chủ tàu thuê tàu Visal8 của Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam khắc phục sự cố.

– Cấp cứu ngư dân tàu cá QNa 90457 TS bị tai nạn lao động(tiếp theo Báo cáo số:140/BC-VP ngày 14/3): Lúc 09h00 ngày 15/3, tàu SAR 27-01 tiếp nhận đưa nạn nhân về Nha Trang. Dự kiến 01h30 ngày 16/3 sẽ cập bờ.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện gặp sự cố, cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức