Báo cáo ngày 15/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 15/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 197 /BC-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 15/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 15/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 502.725.620; tử vong 6.216.617; điều trị khỏi 452.989.061.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.320.599; điều trị khỏi 8.856.627; tử vong 42.901; đang điều trị 1.421.071.

2. Hỏa hoạn

08h50 ngày 15/4, tại Số 30, đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 09 người (Bộ đội 04, Dân quân 05), 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 09h00 cùng ngày.

09h30 ngày 15/4, tại Số 167, Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội xảy ra cháy nhà hàng Buffe tòa Vicoston, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 12 Dân quân, phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 10h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 10h00 ngày 13/4, tại khu vực đảo Trường Sa/QĐ Trường Sa, ngư dân Trần Văn Lắm (SN 1979) của tàu cá BTh 97566TS bị đau bụng (nghi đau ruột thừa). Đồn Biên phòng Trường Sa phối hợp với các lực lượng trên đảo tiếp nhận đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh xá đảo Trường Sa.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị bệnh và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức