Báo cáo ngày 15/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 265 /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 15/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 15/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 177.037.738; số người tử vong 3.827.882; số người hồi phục 161.234.175.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 10.999; điều trị khỏi 4.236; tử vong 61; đang điều trị 6.702, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 188.678.

2. Hỏa hoạn

– 00h05 ngày 15/6, tại đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 01 nhà dân (nhà ở kết hợp kinh doanh) làm 06 người tử vong, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 170 người (Bộ đội 50, Dân quân 20, lực lượng khác 100), 07 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 01h20 cùng ngày.

– 00h08 ngày 15/6, tại đường Trần Ngọc Sương, phường Hòa Thọ Đông, TP.Đà Nẵng xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 01h15 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

16h40 ngày 14/6, tại khu vực biển cách Đông cửa Nhật Lệ/Quảng Bình khoảng 09 hải lý, thuyền nan/04LĐ bị chìm, chưa rõ nguyên nhân. 04 lao động được phương tiện hoạt động gần cứu đưa vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế báo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ