Báo cáo ngày 15/9/2016 (Tính đến 17h30 ngày 15/9/2016)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  497/BC-VP

Hà Nội, ngày 15  tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/9/2016

(Tính đến 17h30 ngày 15/9/2016)

1. Sự cố công trình xây dựng đập thủy điện Sông Bung 2

Ngày 15/9/2016 các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm 02 công nhân còn mất  tích nhưng chưa có kết quả.

2. Thiên tai

2.1. Ngày 14/9, tại khu vực sông A Vương qua thôn A Tà Vàng, xã A Tiêng, huyện Tây Giang đoạn sông phía trên thủy điện A Vương, tỉnh Quảng Nam, mưa lớn làm sạt bờ bao chặn dòng chảy, 01 xe múc của Công ty Tây Hồ Minh/Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị cuốn trôi.

2.2. 23h00 ngày 13/9, tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, 11 người dân thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào rừng lấy măng, dựng lán nghỉ qua đêm (khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Quỳ Châu/Nghệ An và Như Xuân/Thanh Hóa) bị lũ quét cuốn trôi 07 người (02 người chết, 05 người mất tích), 04 người còn lại chạy thoát.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo  BCH Quân sự tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An  điều động 138 CBCS và DQ (trong đó: Thanh Hóa: 49 đ/c; Nghệ An: 89 đ/c) phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm 05 người mất tích; điều động 100 CBCS Sư đoàn 324 giúp nhân dân huyện Đô Lương/Nghệ An thu hoạch được 85 ha hoa màu; chỉ đạo BCH Quân sự  tỉnh Quảng Trị sử dụng lực lượng phối hợp với địa phương khắc phục lốc xoáy trên địa bàn 02 huyện Hải Lăng, Triệu Phong và giúp nhân dân huyện Vĩnh Linh thu hoạch được 07 ha lúa.

* Lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả gồm: 3.032 người (trong đó Bộ đội: 518, DQ: 1.459; lực lượng khác: 1.046) và 17 Ô tô các loại, cụ thể:

– Thanh Hóa: 181 người (Bộ đội: 11; DQ: 19; Lực lượng khác: 151); ô tô: 3.

– Nghệ An: 481 người (Bộ đội: 126; DQ: 355); ô tô: 4.

– Quảng Bình: 525 người (Bộ đội: 68; DQ: 457); ô tô: 2.

– Quảng Trị: 1.208 người (Bộ đội: 197; DQ: 485; Lực lượng khác: 526); ô tô: 4.

– Thừa Thiên Huế: 528 người (Bộ đội: 16; DQ: 143; Lực lượng khác: 369); ô tô: 1.

– Sư đoàn 324: 100 CBCS; 04 ô tô.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

4.1. 13/9, tại xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, 01 người ngã xuống sông, tử vong. Địa phương huy động lực lượng tìm kiếm và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

4.2. 09h30 ngày 13/9, tại khu vực Rạch Tiểu Dừa, huyện Khánh Tiến, tỉnh Cà Mau, tàu KG 02646 TS/02 LĐ bị chìm do nước chảy xiết. 02 ngư dân được tàu trong KG 2090 TS cứu đưa vào bờ an toàn.

4.3. 10h00 ngày 13/9, tại cửa Lạch Vạn, tỉnh Nghệ An, tàu NA 2151 TS/02 LĐ bị sóng đánh chìm. 02 ngư dân được tàu NA 2090 TS cứu đưa vào bờ an toàn.

4.4. 17h00 ngày 13/9, tại khu vực cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 98 hải lý, tàu BV 93386 TS/21 LĐ bị cháy, chìm. 21 ngư dân được tàu cá đi cùng cứu an toàn.

4.5. 12h55 ngày 14/9, tại Sơn Trà, Đà Nẵng, anh Nguyễn Ngọc Trọng, sinh 1988 trong khi lặn biển bị mất tích. Biên phòng Đà Nẵng điều 01 phương tiện/15 CBCS tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.       

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT09.    

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bình