Báo cáo ngày 16/02/2018 (Tính đến 16h30 ngày 16/02/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106 /BC-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/02/2018

(Tính đến 16h30 ngày 16/02/2018)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

– 01h45 ngày 16/02, tại tổ 8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra cháy 02 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 430 người (Bộ đội 15, Dân quân 15, lực lượng khác 400) dập tắt đám cháy lúc 04h30 cùng ngày.

– 02h40 ngày 16/02, tại xã Đông Xuyên, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xảy ra cháy 01 nhà dân, hậu quả: Chết 01 người (cháu Vũ Thị Hạnh, SN 2001) và bị thương 02 Cảnh sát PCCC, 01 Công an xã. Địa phương huy động 43 người (Bộ đội 08, Dân quân 35) và 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 03h10 cùng ngày.

– 07h00 ngày 16/02, tại xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 08h30 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng: 23h30 ngày 15/02, tại Núi Sơn Đào, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng xảy ra cháy 2,5 ha rừng tạp (do dân đốt vàng mã). Địa phương huy động 212 người (Bộ đội 102, Dân quân 50, lực lượng khác 60) và 02 kíp xe chữa cháy, 05 ôtô, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 03h30 ngày 16/02.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Về vụ tàu cá BV 98791 TS/12 LĐ bị chìm lúc 14h00 ngày 13/02 (tiếp theo báo cáo số 105/BC-VP ngày 15/02/2018): Trong ngày 16/02, tại hiện trường có 02 tàu (SAR 272 và 01 tàu cá của địa phương) phối hợp tìm kiếm 03 ngư dân còn mất tích, nhưng chưa có kết quả.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; Tích cực, chủ động, huy động lực lượng, phương tiện TKCN 03 ngư dân tàu cá BV 98791 TS, dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng.

        Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *