Báo cáo ngày 16/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/02/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/02/2021

(Tính đến 17h30 ngày 16/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 16/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 109.681.265 người; số người tử vong 2.418.992 người; số người hồi phục 84.224.051 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 2.271 ca; điều trị khỏi 1.568 ca; số ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 667 ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 128.080 người.

2. Hỏa hoạn

– 20h30 ngày 14/02, tại Bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa. Biên phòng tỉnh Nghệ An điều 05 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

– 21h00 ngày 14/02, tại bản Huổi Mẹt, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Biên phòng tỉnh Sơn La điều 05 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy.

– 12h45 ngày 15/02, tại ấp Rạch Gốc, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa. Địa phương huy động 07 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

03h00 ngày 16/02, tại 08056’N-103031’E (cách Nam đảo Thổ Chu/Kiên Giang khoảng 23 hải lý), tàu cá CM 92411TS/03LĐ bị phá nước. Thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Lúc 06h15, tàu CSB 2003 đang hoạt động tại đảo Thổ Chu xuất phát đi cứu nạn, đến 14h05 tàu CSB 2003 đã lai kéo tàu bị nạn vào đảo Thổ Chu bàn giao cho Biên phòng và gia đình.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *