Báo cáo ngày 16/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/4/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 169/BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/4/2021

(Tính đến 17h30 ngày 16/4/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h00 ngày 16/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 139.762.136 người; số người tử vong 3.001.621 người; số người hồi phục 118.801.057người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.758 ca; điều trị khỏi 2.445 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 278 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 38.743 ca.

2. Hỏa hoạn: 21h35 ngày 15/4, tại ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ xảy ra cháy 200m2 kho chứa than Đước, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 10 Dân quân, 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 22h15 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 06h45 ngày 16/04, tại khu vực cửa sông Nam Triệu, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng tàu vận tải NĐ 2172/02 LĐ chở 120m2 cát bị sóng đánh chìm. Biên phòng Hải Phòng điều 04 CBCS/01 xuồng, cứu 02 lao động đưa vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, cứu người bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó Thủ tướng CP, Chủ tịch UBQG ƯPSCTT&TKCN (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức