Báo cáo ngày 16/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 16/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 198 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 16/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 16/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 503.859.801; tử vong 6.220.430; điều trị khỏi 454.364.913.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.394.533; điều trị khỏi 8.863.044; tử vong 42.924; đang điều trị 1.488.565.

2. Thiên tai

16h40 ngày 15/4, trên địa bàn các huyện, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, tỉnh An Giang xảy ra giông lốc, sấm sét, hậu quả: chết 01 người, bị thương 01 người (Phú Tân), sập và tốc mái 60 nhà dân (Châu Phú 50, Chợ Mới 10). Địa phương huy động 115 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn, cháy rừng

03h20 ngày 16/4, tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh xảy ra cháy nhà xưởng của Công ty bao bì Phú Thượng, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 30 Dân quân phối hợp với 10 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h00 cùng ngày.

– 13h15 ngày 16/4, tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do hàn xì gây cháy. Ban CHQS quận Đống Đa điều 04 CBCS phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 13h40 cùng ngày.

– 19h00 ngày 15/4 tại xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 09ha rừng bạch đàn, nguyên nhân do người dân đốt nương gây cháy lan. Địa phương huy động 180 người (Bộ đội 30, Dân quân 150) dập tắt đám cháy lúc 24h00 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

05h00 ngày 16/4, tại khu vực vịnh Cam Ranh/Khánh Hòa, tàu cá (chưa rõ BKS)/10 lao động, bị chìm (chưa rõ nguyên nhân), các phương tiện hoạt động gần đã cứu được 07 lao động và vớt được 01 thi thể, còn 02 người mất tích. Biên phòng tỉnh Khánh Hòa điều 05 CBCS/01 tàu (BP 33-07-09) và huy động 08 tàu cá tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng, hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức