Báo cáo ngày 16/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 16/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 349/BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 16/7/2022)

1. Thiên tai

– 04h40 ngày 15/7, tại xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xảy ra sạt lở đất làm sập 01 nhà dân. Biên phòng tỉnh Cà Mau điều 07 CBCS phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 22h00 ngày 15/7, tại thôn Liên Kết 1, xã Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk xảy ra sạt lở làm 04 người bị thương, sập 01 nhà dân. Ban CHQS huyện Lắk điều 15 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Tai nạn giao thông nghiêm trọng: 22h00 ngày 15/7, tại Tỉnh lộ 316 thuộc xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng (BKS: 29F-01354) làm chết 03 người, bị thương 25 người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Tân Sơn điều 22 CBCS và Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: Tàu cá BTh 97478 TS/15LĐ bị mất liên lạc (tiếp theo Báo cáo số 348/BC-VP ngày 15/7): Trong ngày 16/7, tại hiện trường duy trì 10 phương tiện. Cụ thể: Tàu CSB 7011; tàu CN-09; 08 tàu cá (BTh 99586TS, BTh 97579TS, BTh 96379TS, BTh 99260TS, BTh 97222TS, BTh 97406TS, BTh 97636TS, BTh 99411TS), tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân tàu cá bị mất liên lạc trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu