Báo cáo ngày 16/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 16/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 455 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 16/9/2022)

1. Thiên tai: Đêm 15/9, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa to và sấm sét làm 03 người bị thương (huyện Quang Bình), 20 nhà dân bị hư hỏng; ngập úng 163,4 ha hoa màu. Bộ CHQS tỉnh Hà Giang điều Bộ đội 10, Dân quân 143, tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Sập đổ: 16h30 ngày 15/9, tại khu Công nghiệp Nhơn Hòa, thuộc xã Nhơn Thọ, tx An Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra vụ sập đổ bờ tường của đang xây dựng làm lò mổ heo Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Định Feed mill (Thái Lan). Hậu quả: 05 người tử vong, 06 người bị thương. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ đưa người bị thương đi cứu chữa và khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: Vụ tàu cá QNg 90379 TS/14LĐ, bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo Báo cáo số 452/BC-VP ngày 15/9): 03h00 ngày 16/9, tàu 473 đã tiếp cận, lai kéo tàu và 14 ngư dân. Dự kiến 04h00 ngày 17/9 về đến đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiện tai, sập đổ, hỗ trợ ngư dân và tàu cá gặp sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ