Báo cáo ngày 17/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 17/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 17/7/2022)

1. Thiên tai: 01h30 ngày 17/7, tại xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xảy ra sạt lở 590m2 đường giao thông liên thôn, sập 01 nhà dân. Địa phương huy động 13 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 02h10 ngày 17/7, tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra cháy 01 nhà hàng ăn uống, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 02h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1. Thủy nội địa: 18h00 ngày 16/7, tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xảy ra đuối nước làm chết 03 cháu (Hoàng Thanh Phong – 2013, Hoàng Trung Hải – 2013, Hoàng Quang Vinh – 2012). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm và bàn giao thi thể cho gia đình lúc 20h00 cùng ngày.

3.2. Trên biển: Tàu cá BTh 97478 TS/15LĐ bị mất liên lạc (tiếp theo Báo cáo số 349/BC-VP ngày 16/7): Trong ngày 17/7, tại hiện trường duy trì 10 phương tiện. Cụ thể: Tàu CSB 7011; tàu SAR 413; 08 tàu cá (BTh 99586TS, BTh 97579TS, BTh 96379TS, BTh 99260TS, BTh 97222TS, BTh 97406TS, BTh 97636TS, BTh 99411TS), tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và phương tiện bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu