Báo cáo ngày 17/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 17/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 456 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 17/9/2022)

1. Thiên tai: Ngày 17/9, tại địa bàn các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Yên Minh, tỉnh Hà Giang do mưa kéo dài gây lũ ống, ngập úng và sạt lở đất đá. Hậu quả: Chết 01 người (Bắc Quang); bị thương 05 người (Quang Bình); mất tích 01 người (Quang Bình); ngập, tốc mái 252 nhà dân (Quang Bình 249, Yên Minh 02, Bắc Quang 01), ngập úng 566,7 ha lúa, hoa màu và cây lâm nghiệp (Quang Bình); chết 99 con gia súc (Quang Bình 98, Bắc Quang 01). Bộ CHQS tỉnh Hà Giang điều 30 Bộ đội, 443 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 20h00 ngày 16/9, tại khu vực cách Đông Nam đảo Cồn Cỏ/Quảng Trị khoảng 03 hải lý, tàu cá QT 91252TS/09 ngư dân bị tàu cá QNg 66359 TS sử dụng thuốc nổ ném vào đuôi tàu và bỏ chạy. Hậu quả: Tàu cá QT 91252TS/09 ngư dân bị chìm, 09 người được tàu cá QT 90668TS hoạt động gần cứu vớt an toàn (trong đó có 02 người bị thương nhẹ). Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với tàu CSB 4033/Vùng 2 Cảnh sát biển và huy động 04 tàu cá của ngư dân truy đuổi; đến 02 h00 ngày 17/9, đã bắt giữ tàu cá QNg 66359TS đưa về cảng Hải đội 202/Vùng 2 Cảnh sát biển. Hiện Biên phòng Quảng Trị, Cảnh sát biển Vùng 2 và các cơ quan chức năng đang xác minh điều tra và xử lý theo quy định.

– Vụ tàu cá QNg 90379 TS/14LĐ, bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo Báo cáo số 455/BC-VP ngày 16/9): 08h00 ngày 17/9, tàu cá QNg 90379TS và 14 ngư dân được hỗ trợ đưa vào âu tàu đảo Song Tử Tây an toàn.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiện tai, hỗ trợ ngư dân và tàu cá gặp sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ