Báo cáo ngày 18/02/2018 (Tính đến 16h30 ngày 18/02/2018)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 108/BC-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/02/2018

(Tính đến 16h30 ngày 18/02/2018)

1. Hỏa hoạn

 08h30 ngày 18/02, tại thôn 7, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội xảy ra cháy một nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 19 người (Bộ đội 04, Dân quân 10, lực lượng khác 05) và 02 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 09h00 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 22h00 ngày 16/02, tại xã Chân Trâu, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng có 01 người dân (ông Lê Mạnh Thắng, SN 1972 người địa phương) bị viêm ruột thừa cấp. Biên phòng Hải phòng điều 03 CBCS/01 xuồng chuyển bệnh nhân vào bờ cấp cứu kịp thời.

– Về vụ tàu cá BV 98791 TS/12 LĐ bị chìm lúc 14h00 ngày 13/02 (tiếp theo báo cáo số 107/BC-VP ngày 17/02/2018): Trong ngày, tại hiện trường có 06 tàu cá của địa phương tổ chức tìm kiếm 03 ngư dân còn mất tích, nhưng chưa có kết quả.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; tích cực, huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển cấp cứu 01 người dân bị viêm ruột thừa cấp từ huyện đảo Cát Hải, TP.Hải Phòng vào bờ cấp cứu, tiếp tục tìm kiếm 03 ngư dân tàu cá BV 98791 TS mất tích và dập tắt vụ hỏa hoạn.

          Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT.09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *