Báo cáo ngày 18/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 202/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 18/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 18/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 504.649.952; tử vong 6.222.719; điều trị khỏi 455.414.259.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.432.547; điều trị khỏi 8.936.846; tử vong 42.944; đang điều trị 1.452.757.

2. Thiên tai: Trong ngày 17-18/4, tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên xảy ra mưa to và dông lốc làm sập, tốc mái 51 nhà dân (Lai Châu 05, Điện Biên 46). Địa phương huy động 40 Bộ đội và 25 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 01h30 ngày 18/4, tại Phường 5, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy kho chứa đồ gỗ, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện, Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 02h30 cùng ngày.

– 11h20 ngày 18/4, tại Phường 11, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy nhà dân, làm 01 người chết (Phan Minh Hoàng), nguyên nhân đang điều tra, Địa phương huy động 14 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 11h40 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 22h00 ngày 17/4, bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Tâm, ngư dân tàu cá NTh 90604 TS bị viêm ruột thừa cấp, bệnh xá đảo đã mổ, điều trị hiện bệnh nhân đang được theo dõi tại đảo.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu