Báo cáo ngày 18/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 18/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 224 /BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 18/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày18/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 164.283.858; số người tử vong 3.404.750; số người hồi phục 144.221.367.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 4.464; điều trị khỏi 2.668; tử vong 37; đang điều trị 1.759, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 108.288.

2. Thiên tai: 15h15 ngày 17/5, tại địa bàn 02 xã (Long Giang, Long Kiến) huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, mưa to kèm dông lốc, hậu quả: Tốc mái 30 nhà dân. Địa phương huy động 38 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

08h20 ngày 18/5, tại khu phố Đông Chiều, phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xảy ra cháy 150m2 xưởng sản xuất gỗ của công ty TNHH Tiến Thuận, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 35 người (Dân quân 10, lực lượng khác 25), 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 11h10 cùng ngày.

10h45 ngày 18/5, tại số 225, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 10 người (Quân đội 04, Dân quân 06), 04 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 11h45 cùng ngày.

04h10 ngày 18/5, tại số 50, đường Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, Tp. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 04 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 06h05 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm, cứu nạn: 20h15 ngày 17/5, trên khu vực Sông Tiền, xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ ca nô đâm vào phao báo hiệu trên sông, hậu quả: 03 người rơi xuống sông (01 người được cứu, 02 người mất tích). Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm 02 người mất tích, chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người mất tích trên sông và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ