Báo cáo ngày 18/7/2016 (Tính đến 17h00 ngày 18/7/2016)

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 371/BC-VP

Hà Nội, ngày 18  tháng 7  năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/7/2016

(Tính đến 17h00 ngày 18/7/2016)

  1. Công tác tìm kiếm 02 tàu bay (tiếp theo báo cáo số 838/BC-CHCN ngày 17/7). Trong ngày, lực lượng tìm kiếm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Chỉ huy hiện trường, các lực lượng bảo đảm an toàn.

2. Thiên tai

2.1. Hạn hán: Trong ngày Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận điều 05 CBCS/01 xe bồn, vận chuyển 20 m3 nước cấp cho nhân dân thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bị hạn hán.

2.2. Mưa dông: Ngày 16/7, tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn kéo dài làm 01 nhà dân/05 người có nguy cơ bị sạt lở. Biên phòng Lai Châu đã điều 08 CBCS giúp di dời nhà dân trên đến nơi an toàn.

3. Hỏa hoạn, cháy rừng

3.1. Hỏa hoạn: 15h30 ngày 17/7, tại nhà số 108 A2, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội xảy ra cháy, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h55 cùng ngày.

3.2. Cháy rừng: 04h30 ngày 18/7, tại Xóm 3, xã Khánh Sơn và Xóm 10, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy khoảng 05 ha rừng (thông, keo). Địa phương huy động 500 người (Bộ đội 150, Dân quân 100, lực lượng khác 250), 06 ô tô (Quân đội 04, lực lượng khác 02) tổ chức dập tắt đám cháy lúc 10h15 cùng ngày.

4. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

4.1. Về việc tìm kiếm ngư dân tàu cá BTh 96.876 TS, bị rơi xuống biển mất tích ngày 16/7 (tiếp theo báo cáo số 838/BC-CHCN ngày 17/7): Tại hiện trường hiện có 04 tàu cá tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

4.2. Về việc tàu cá BĐ 97791TS/17 LĐ bị hỏng máy thả trôi ngày 15/7 (tiếp theo báo cáo số 838/BC-CHCN ngày 17/7): Lúc 20h30 ngày 17/7, tàu cá BĐ 97791 TS đã được tàu cá BĐ 97456 TS lai dắt về cảng cá Quy Nhơn/Bình Định an toàn.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

  – Lưu: VT, TB; H09.    

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa