Báo cáo ngày 18/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 351 /BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 18/7/2022)

1. Hỏa hoạn: 00h45 ngày 18/7, tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Hoàn Kiếm điều 20 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h30 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 09h30 ngày 17/7 bệnh xá đảo Nam Yết/QĐ Trường Sa tiếp nhận Trần Hữu Sơn (1971), công nhân Công ty Dasinco bị tai nạn lao động trấn thương vùng ngực kín, hiện bệnh nhân đâng điều trị và theo dõi tại đảo.

– 19h10 ngày 17/7 tại khu vực biển huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng {Nguyễn Văn Dũng (1984), Nguyễn Văn Cường (1998)} tắm biển bị sóng cuốn trôi mất tích. Biên phòng Tp.Hải Phòng điều 05 CBCS/01 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm. Đến 03h20 ngày 18/7 đã vớt được thi thể các nạn nhân bàn giao cho gia đình.

– Vụ việc tàu BTh 97478 TS/15LĐ bị mất liên lạc (tiếp theo Báo cáo số 350/BC-VP ngày 17/7): Trong ngày 18/7, tại hiện trường duy trì 08 phương tiện (tàu CSB 7011; tàu SAR 413; 06 tàu cá) tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả. Lúc 17h30 ngày 18/7 tàu SAR 413 tạm dừng công tác tìm kiếm trở về căn cứ tiếp nhiên liệu.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, cứu chữa người bị bệnh, tìm kiếm người mất tích trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ