Báo cáo ngày 18/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 457 /BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 18/9/2022)

1. Thiên tai: Ngày 18/9, tại địa bàn xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang do mưa to kéo dài gây sạt lở 200m3 đất đá gây ách tắc giao thông liên xã. Biên phòng Hà Giang điều 15 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 12h30 ngày 18/9, tại phường Bình Nhâm, tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy 120m2 nhà xưởng của cơ sở gia công mô tơ điện tư nhân, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS tp Thuận An điều 08 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 13h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 06h05 ngày 18/9/2022, tại khu vực cách Đông Nam đảo Dứa/Cát Bà/Cát Hải/Hải Phòng khoảng 03 hải lý, tàu NB8133/03 thuyền viên, chở 1.000 tấn xỉ than, hành trình từ Quảng Ninh đi Thái Bình đâm vào đá ngầm chìm (tàu có 800 lít dầu DO, các van dầu đã được khóa). Biên phòng Hải Phòng điều 06 CBCS/01 phương tiện, huy động 02 phương tiện/04 người dân ra hiện trường cứu vớt 02 người, còn 01 người mất tích, hiện trường có 07 phương tiện đang tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong