Báo cáo ngày 19/02/2018 (Tính đến 16h30 ngày 19/02/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 109 /BC-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/02/2018

(Tính đến 16h30 ngày 19/02/2018)

  

1. Hỏa hoạn

– 19h40 ngày 18/02, tại xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy cửa hàng vật liệu cơ khí tổng hợp tư nhân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 124 người (Bộ đội 15, Dân quân 29, lực lượng khác 80) và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 20h00 cùng ngày.

– 09h00 ngày 16/02, tại bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp cùng nhân dân địa phương tổ chức dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 09h30 ngày 18/02, tại khu du lịch biển Ba Động, xã Trường Hòa Long, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có 05 cháu bé đi tắm biển bị đuối nước. Đồng chí Thượng úy Nguyễn Văn Mỹ, Nhân viên Vũ trang, Đồn Biên phòng Trường Hòa Long/Biên phòng Trà Vinh đang làm nhiệm vụ tại khu vực đã phát hiện và cứu vớt 05 cháu (Lê Nguyễn Như Ngọc, SN2007, Thạch Thị Hiếu, SN2003, Thạch Thị Thảo, SN2005, Sơn Thị Ngọc Nhiều, SN 1994, Sơn Nhựt, SN 2001), đưa vào bờ an toàn.

– 15h00 ngày 18/02, tại khu vực bãi biển Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ đuối nước, làm chết 01 người (Nguyễn Văn Hoàng, SN 1990), mất tích 02 người (Lê Chí Phước, SN 1996, Nguyễn Văn Hưng, SN 1996). Địa phương huy động 44 người (Bộ đội 25, Dân quân 09, lực lượng khác 20), tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

– 07h00 ngày 18/02, tại khu vực biển cách Đông bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 02 hải lý, bè mảng gắn máy/05 người, có ông Trương Phú Đào, sinh năm 1989, do bất cẩn ngã xuống biển mất tích. Biên phòng Thanh Hóa điều 06 CBCS và huy động 03 tàu cá của dân ra hiện trường tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; tích cực huy động lực lượng, phương tiện tổ chức dập tắt cắc vụ hỏa hoạn và tìm kiếm cứu vớt các nạn nhân bị đuối nước và tìm kiếm ngư dân bị mất tích trên biển.

          Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H 09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa