Báo cáo ngày 19/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/02/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/02/2021

(Tính đến 17h30 ngày 19/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 19/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 110.859.998 người; số người tử vong 2.452.926 người; số người hồi phục 85.805.639 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 2.347 ca; điều trị khỏi 1.605 ca; số ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 707 ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 145.925 người.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

– 19h30 ngày 17/02, tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, xảy ra cháy 400 m2 kho thu mua nhựa tái chế, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 90 người (Bộ đội 09, Dân quân 20, lực lượng khác 61), 10 xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 21h30 cùng ngày.

– 09h05 ngày 19/02, tại Tổ 4, thị trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, xảy ra cháy 60 m2 cửa hàng Ga Hùng Thuật, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 33 người (Bộ đội 13, lực lượng khác 20), 04 xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 09h20 cùng ngày.

– 15h45 ngày 18/02, tại xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra cháy 300 m2 kho chứa gạo, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 17h50 cùng ngày.

– 13h15 ngày 18/02, tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, xảy ra cháy 10 ha rừng tạp, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 428 người (Bộ đội 45, Dân quân 33, lực lượng khác 350) dập tắt đám cháy lúc 07h00 ngày 19/02.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

23h30 ngày 18/02, Quân chủng Hải quân điều 06 CBCS/02 xuồng hỗ trợ tìm kiếm 01 nạn nhân (chưa rõ danh tính) nhảy cầu Bính/TP.Hải Phòng tự tử, nhưng không có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *