Báo cáo ngày 19/10/2020 (Tính đến 18h30 ngày 19/10/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 519 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/10/2020

(Tính đến 18h30 ngày 19/10/2020)

                                                            

 

  1. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 19/10).

1.Tình hình dịch trên Thế giới: 217 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid -19, cụ thể: Số người mắc: 40.307.015 người; số người tử vong: 1.118.629 người; số người hồi phục: 30.127.892 người.

  1. Tình hình dịch tại Việt Nam

– Tổng số bị nhiễm Covid-19: 1.134 ca. Trong đó: Tử vong 35 ca, đã được chữa khỏi 1.031 ca, đang cách ly điều trị tại các bệnh viện 68 ca.

– Tổng số tiếp xúc gần và đang được cách ly theo dõi: 12.379 người, trong đó: Quân đội triển khai 174 điểm tiếp nhận công dân để cách ly, có 56 điểm đang cách ly 5.586 người.

  1. THIÊN TAI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC
  2. Thiên tai:

Trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thời tiết diễn biến phức tạp tiếp tục có mưa rất to. Đặc biệt tại Hà Tĩnh lúc 00h00 ngày 19/10, tiến hành xả lũ hồ Kẻ Gỗ, hiện có 03 huyện/18 xã /12.000 hộ; tỉnh Quảng Bình có 08 huyện/12.000 hộ; Quảng Trị 07 huyện/25.486 hộ dân bị ngập úng.

 Công tác chỉ đạo:

Thủ Tướng Chính Phủ có Công điện số 1411/CĐ -TTg chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương chủ động phối hợp phòng ngừa, ứng phó với diễn biến của mưa lũ và sạt lở đất.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, có Công điện sô 28/CĐ-TW ngày 19/10 chỉ đạo về bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

  1. Công tác khắc phục hậu quả

2.1. Công tác khắc phục sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337/QK4 (tiếp theo Báo cáo số 518/BC-VP ngày 18/10)

Các lực lượng duy trì 490 CBCS (QK4: 266, BĐBP: 175, Bộ ngành TW và địa phương 49) và 120 phương tiện các loại.

Kết quả: Tính đến 15h00 ngày 19/10 các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 22 thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát gồm: (Thượng tá Lê Văn Quế, Trung úy Lê Hải Đức, Thiếu tá CN Phạm Ngọc Quyết, Trung úy CN Trần Văn Toản, Thượng úy CN Lê Đức Thiện, Trung úy CN Trần Quốc Dũng, Trung úy CN Lê Cao Cường, Thiếu tá CN Nguyễn Cao Cường, Đại úy CN Nguyễn Cảnh Trung,  Binh nhất Cao Văn Thắng, Thiếu tá Phùng                       Thanh Tùng, Trung úy CN Nguyễn Văn Thu, Trung úy CN Lê Hương Trà, Thiếu tá CN Bùi Đình Toản, Binh nhất Lê Tuấn Anh, Binh nhất Lê Thế Linh, Binh nhì Hồ Văn Nguyên, Binh nhì Nguyễn Quang Sơn, Trung úy CN Ngô Bá Văn, Binh nhì Lê Sỹ Phiêu, Binh nhì Phạm Văn Thành, Binh nhì Nguyễn Anh Duy).

2.2. Công tác khắc phục sự cố thủy điện Rào Trăng 3 (tiếp theo Báo cáo số 518/BC-VP ngày 18/10):

 Đoàn công tác cứu hộ 72 người do Đ/c Thiếu tướng Hà Thọ Bình Phó Tư lệnh QK 4 chỉ huy đã hành quân bằng ca nô tiếp cận hiện trường khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 khảo sát xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn.

 – Các lực lượng duy trì 148 CBCS (QK4: 48; Bộ, ngành TW 26, địa phương 74) và 47 phương tiện các loại tham gia khắc phục các điểm sạt lở giao thông.

  1. 3. Công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ

– BTL Quân khu 4 điều 298 CBCS, 35 xuồng cao tốc hỗ trợ giúp đỡ nhân dân vùng ngập úng. Kết quả: Di dời, sơ tán 26.702 hộ (Hà Tĩnh 7.183 hộ, Quảng Bình 12.818 hộ, Quảng Trị 3.594 hộ, Thừa Thiên – Huế 3.072 hộ, Nghệ An 35 hộ) đến nơi an toàn.

– BTL QK5 điều 107 người (Bộ đội 53, Dân quân 54), 02 ôtô giúp dân khắc phục hậu quả tại huyện Núi Thành và huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Kết quả: Khắc phục 01 điểm giao thông bị sạt lở, thu dọn đất đá sạt lở cho 13 hộ dân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai. Tìm kiếm người mất tích do ảnh hưởng của mưa, lũ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng  phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Văn Sơn