Báo cáo ngày 19/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 503 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 11năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 19/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 19/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 256.387.821; tử vong 5.148.100, điều trị khỏi 231.607.507;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.065.469; điều trị khỏi 881.593; tử vong 23.476; đang điều trị 160.400.

2. Hỏa hoạn: 12h30 ngày 19/11, tại Tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra cháy kho chứa chăn đệm của giáo xứ Liên Nghĩa, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 23 Dân quân, phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 13h15 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 03h00 ngày 17/11, tại khu vực cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 42 hải lý, tàu cá QNg 98287 TS/04LĐ bị phá nước, chìm. 04 ngư dân tàu bị nạn được tàu cá QNg 94835TS hoạt động gần cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

– Tàu cá BV 7434TS/04LĐ, bị phá nước (tiếp theo báo cáo số 501/BC-VP, ngày 17/11): Đến 08h00 ngày 18/11, tàu đã khắc phục được sự cố và tiếp tục đánh bắt hải sản.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, cứu nạn ngư dân tàu cá bị chìm, hỗ trợ tàu cá gặp sự cố và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức