Báo cáo ngày 19/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 19/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 147 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 19/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 19/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 468.438.385; tử vong 6.093.902; điều trị khỏi 399.460.212.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 7.367.112; điều trị khỏi 3.861.959; tử vong 41.740; đang điều trị 3.463.413.

2. Sạt lở: 17h30 ngày 18/3, tại khóm Sở Thượng, phường An Lạc, Tp. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xảy ra sạt lở đất bờ sông Tiền (dài 20m, sâu vào đất liền 03m, lún xuống khoảng 05m), nguyên nhân do xói mòn dẫn đến sạt lở. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 02h30 ngày 19/3, tại ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau xảy ra cháy 02 căn nhà và 08 lò than liền kề của Hợp tác xã than 2/9, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 08 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 07h30 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: Tàu hàng Pacific 07/19TV, quốc tịch Panama bị hỏng máy (tiếp theo Báo cáo số:146/BC-VP ngày 18/3): Tàu 905 kéo tàu Pacific 07 về hướng Vũng Tàu chờ tàu TC EAGLE của Công ty Tân cảng SG ra kéo tàu bị sự cố về đất liền. Lúc 07h05 ngày 19/3, tàu TC EAGLE xuất phát từ cảng Hà Lộc/Vũng Tàu đi kéo tàu Pacific 07. Dự kiến 05h00 ngày 22/3, hai tàu gặp nhau.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức