Báo cáo ngày 19/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 19/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 410/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 19/8/2022)

1. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ tàu cá QNa 91568TS/43 ngư dân, bị tàu CETUS, quốc tịch Liberia đâm chìm (tiếp theo Báo cáo số 406/BC-VP ngày 17/8). Lúc 05h00 ngày 19/8, 43 ngư dân đã được các tàu cá cùng tổ đội đưa về cảng Kỳ Hà/Quảng Nam an toàn.

– 05h00 ngày 18/8, cách Đông Bắc mũi Cà Mau khoảng 35 hải lý, Huỳnh Văn Tuấn (1973), ngư dân tàu BT 92756 TS rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Cà Mau huy động các phương tiện hoạt động trong khu vực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

– 03h00 ngày 19/8, cách Tây Bắc đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa khoảng 25 hải lý, tàu cá QNa 95122 TS, có 01 lao động chóng mặt, đầu không cử động được, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về đảo Song Tử Tây để được cứu chữa. BTM Quân chủng Hải Quân chỉ đạo đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa cứu chữa bệnh nhân.

2. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ