Báo cáo ngày 19/9/2016 (Tính đến 17h00 ngày 19/9/2016)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 505/BC-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/9/2016

(Tính đến 17h00 ngày 19/9/2016)

1.1. Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích thủy điện sông Bung 2 (tiếp theo báo cáo số 503/BC-VP ngày 18/9): Địa phương huy động 341 người (Bộ đội 96, Dân quân 214, lực lượng khác 31), 03 phương tiện (01 xe cứu thương, 01 xe tải, 01 máy đào) mở rộng khu vực tìm kiếm. Đến 16h00 ngày 19/9 vẫn chưa có kết quả.

1.2. Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên địa bàn huyện Quỳ Châu/Nghệ An (tiếp theo báo cáo số 503/BC-VP ngày 18/9): Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An huy động 333 người (Bộ đội 74, Dân quân 134, lực lượng khác 125) mở rộng khu vực tìm kiếm. Đến 16h00 ngày 19/9 vẫn chưa có kết quả.  

1.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì 57 CBCS giúp Nhân dân xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh thu hoạch lúa bị ngập úng.

2. Hỏa hoạn

2.1. 15h10 ngày 18/9, tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy phòng làm việc chi nhánh điện lực Đồng Hỷ, không thiệt hại về người. Địa phương đã huy động 46 người (Bộ đội 12, Dân quân 14, lực lượng khác 20) và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 17h00 cùng ngày.

2.2. 08h45 ngày 19/9, tại số nhà 17, ngõ 27, tổ dân phố 7, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP.Hà Nội xảy ra cháy, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 03 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 09h20 cùng ngày.

2.3. 18h00 ngày 18/9, tại xã Nguyễn Việt Khải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xảy ra cháy nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức dập tắt đám cháy lúc 19h00 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

10h00 ngày 17/9, tại xã Giồng Giữa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bạc Liêu xảy ra vụ đuối nước làm 01 người bị chết (Trần Văn Đồng, SN 1991). Địa phương huy động lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.       

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.    

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng