Báo cáo ngày 20/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 60/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 20/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 20/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 339.607.882; tử vong 5.584.198; điều trị khỏi.273.211.715;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.078.087; điều trị khỏi 1.789.188; tử vong 36.114; đang điều trị 252.785.

2. Hỏa hoạn

– 21h50 ngày 19/01, tại thôn Trung Hậu, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra cháy 03 căn nhà cấp 4, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 30 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h30 ngày 20/01.

– 02h00 ngày 20/01, tại Số 89, Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xảy ra cháy, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 00h30 ngày 20/01, tại Công ty CPTS Hoài Nhơn/Bình Định, 02 tàu cá (BĐ 97641TS và BĐ 96105TS) đang neo đậu bị cháy, nguyên nhân đang điều tra. Biên phòng Bình Định điều 10 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 02h50 cùng ngày.

– 10h00 ngày 20/01, tại khu vực đê kè chắn cát cửa sông Lạch Huyện/Hải Phòng, tàu cá QN 0033TS/06LĐ bị mắc cạn. Biên phòng Hải Phòng điều 04 CBCS/01 xuồng và huy động 02 tàu cá của ngư dân ra hiện trường hỗ trợ cứu kéo tàu ra khỏi cạn lúc 10h50 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu cá gặp sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu